El nombre d'autònoms va augmentar en 48.000 persones en el primer quadrimestre - Gestoria Sabadell - Gestoria Boronat

Notícies

  • Seguridad Social

El nombre d'autònoms va augmentar en 48.000 persones en el primer quadrimestre

El Economista - 30 de maig 2018 Xifra històrica d'afiliació al règim d'autònoms en el primer quadrimestre d'any, segons el president d'ATA, Lorenzo Amor.

Amor, que ha ofert a Còrdova la conferència sobre 'Llei d'Autònoms: nous reptes, noves mesures' a 'Los Desayunos de Córdoba', ha explicat que aquests reptes afecten també a la societat en general, amb l'objectiu que "Espanya segueixi creixent, segueixi tenint feina i no perdem el ritme de creixement ".

 

En aquest context és en el qual cal inscriure l'esmentada xifra d'increment d'autònoms, tot i que encara queda una empenta per arribar a la xifra existent en 2008.

 

Per al president d'ATA, "és evident que, perquè els autònoms segueixin creixent i generant ocupació, ja que s'han generat més de 50.000 llocs de treball nets en el primer trimestre, cal seguir escometent mesures", si bé "és veritat que la Llei d'Autònoms està donant els seus resultats i, fruit d'això és el creixement en l'afiliació ".

 

En aquest context i després de cridar la "responsabilitat" davant la "situació política que està vivint" Espanya, Amor ha argumentat que, en qualsevol cas, "l'economia real va per una banda i la política per un altre" i la prova d'això es veurà "dilluns, quan coneguem les dades d'atur i afiliació, que al mes de maig han estat força bons".

 

Pressupostos Generals

 

Respecte a com afectarà els autònoms el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a aquest any, ja aprovat al Congrés dels Diputats, Amor ha assenyalat que "són bastant importants", ja que "500.000 autònoms tindran una reducció fiscal amb els pressupostos generals de l'Estat ".

 

A més, segons ha afegit, "1,5 milions de pensionistes autònoms veuran incrementades les seves pensions, fins i tot per sobre de l'IPC", al que cal sumar "500 milions d'euros per a la Llei d'Autònoms" i que "es posa en marxa una ampliació de tarifa plana de 24 mesos, és a dir, amb 12 mesos més per a aquells autònoms i emprenedors que desenvolupen el seu treball en l'àmbit rural, en més de 6.000 municipis que tenen menys de 5.000 habitants ", pel que ha dit esperar que els PGE per 2018 s'aprovin al Senat i que "es puguin posar en pràctica".

Comparteix...

Twitter Facebook
Informació legal
x

Empresa: Gestoria Boronat

NIF: B60424363

Adreça: C/ Latorre 36, Sabadell (Barcelona)

Telèfon: 93 711 07 18

Correu electrònic: info@gestoriaboronat.com

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Politica de privacidad

Ámbito de aplicación.- La presente política de seguridad afecta a cualquier dato de carácter personal de los usuarios de Internet (en adelante, "los Usuarios") que visiten la página web http://www.gestoriaboronat.com/ (en adelante, "la Página Web"), y cumplimenten los formularios de solicitud de reserva disponibles en la misma. Los datos personales de los Usuarios serán tratados exclusivamente por los anunciantes de la Página Web de acuerdo a su propia política de seguridad. La Página Web es gestionada por Gestoria Boronat con CIF B60424363 y domicilio social en C/ Latorre 36, Sabadell (Barcelona) (en adelante, "el Prestador del Servicio").

Información a los Usuarios de la existencia de fichero y solicitud del consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos: En relación con los datos de carácter personal facilitados por los Usuarios, el Prestador del Servicio, como mero encargado del tratamiento, cumple estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "LOPD") y demás legislación que la desarrolla.

Finalidad del tratamiento: Los datos personales facilitados por los Usuarios serán tratados por los anunciantes de la Página Web con la finalidad de gestionar su petición, quedando archivados en ficheros de su responsabilidad.

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Los Usuarios que faciliten sus datos personales, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cualquier momento, solicitándolo por correo postal a los anunciantes de la Página Web y, con carácter subsidiario, ante Gestoria Boronat con CIF B60424363 y domicilio social en C/ Latorre 36, Sabadell (Barcelona), incluyendo, copia del DNI o NIF del titular de los datos. En este segundo caso el Prestador del Servicio se limitará a tramitar su solicitud al anunciante que corresponda, según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1702/2007.

Seguridad.- El Prestador del Servicio asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por ello se han adoptado medidas técnicas y organizativas de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y garantizar así su integridad y seguridad; especialmente las previstas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El Prestador del Servicio no será responsable, en ningún caso, de las incidencias que puedan surgir en torno a los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o acceso no autorizado a los sistemas de tal forma que sea imposible de detectar por las medidas de seguridad implantadas o bien cuando se deba a una falta de diligencia de los Usuarios en cuanto a la guardia y custodia de sus claves de acceso o de sus propios datos personales.

Veracidad de los datos.- Los Usuarios son responsables de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos falsos y a proceder a la modificación de los mismos si fuera necesario.